...
การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
...

คลิปแนะนำการเข้าสอบออนไลน์...
สมัครสอบ

...
ตรวจสอบสถานะ

...
ตรวจผลการสอบปี2563
   ประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่เพื่ออ่าน