...
การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สมัครเข้ารับการทดสอบเลือกสมัครเพียงครั้งเดียวและต้องเข้ารับการทดสอบตามรอบที่ได้แสดงความประสงค์ไว้เท่านั้น โดยแบ่งเป็น รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.และรอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

จัดการทดสอบประจำเดือน มิถุนายน 2565 วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565


...

สมัครสอบรอบเช้า (เต็มแล้ว)

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

...

สมัครสอบรอบบ่าย(เต็มแล้ว)

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.